KLADKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY
Válečky s nárazovými lisovanými kladičkami
Válečky s nárazovými lisovanými kladičkami tlumí nárazy způsobené padajícími předměty a brání poškození pásu. Neabrazivní lisované pryžové kladičky jsou montované na válečky a na okrajích jsou zajištěny dorazovými kroužky. Menší šířka lisovaných kladiček zajišťuje větší styčnou plochu a snižuje míru opotřebení. Náhradní lisované kladičky jsou k dispozici na vyžádání.
Nepoháněné válečky s lisovanými kladičkami typu „A“
Na pláštích běžných válečků ulpívá lepkavý materiál, který způsobuje značný příčný náklon pásu. Lisované pryžové kladičky rozmístěné na válečkách tomuto jevu brání. U komplexních systémů je často nutné lépe podepřít okraje pásu. Toho lze dosáhnout přidáním lisovaných kladiček na oba konce válečků. Neabrazivní lisované pryžové kladičky jsou nasunuté na válečky, zajištěné v poloze pomocí ocelových rozpěrek a na okrajích zajištěné dorazovými kroužky. Válečky s lisovanými kladičkami umístěnými v předepsaných polohách lze dodat na přání.
Nepoháněné válečky s lisovanými kladičkami typu „B“
Tyto válečky pracují stejně jako válečky typu „A“. Lze je ovšem používat pro náročnější práce. Doplněním koncových lisovaných spojek je chráněný okraj pásu, který je udržován v dráze, protože má snahu se prohýbat. Zajištěním okrajů nedochází k příčnému posuvu pásu, a tím je dosaženo jeho delší životnosti. Lisované pryžové kladičky a neabrazivní lisované pryžové spojky jsou nasazené na válečky, zajištěné v poloze pomocí ocelových rozpěrek a na okrajích zajištěné dorazovými kroužky. Na přání jsou dodávány náhradní lisované kladičky a spojky i s předepsanou roztečí.
Volné válečky s lisovanými pryžovými spirálami SG
Válečky typu SG s lisovanými pryžovými spirálami pracují stejně jako válečky s lisovanými kladičkami. Rovněž udržují pás čistý a vycentrovaný. Dvě neabrazivní lisované pryžové spojky jsou montovány na váleček s levopravou lisovanou spirálou a na okrajích zajištěny dorazovými kroužky. Čištění pásu je prováděno pomocí principu Archimedova šroubu, kdy se váleček otáčí a materiál je odhazován do stran. Lisovaná spirála rovněž svým pohybem udržuje pás vystředěný.
Válečky bez tření s ocelovými spirálami SA
Ocelové spirálové válečky typu SA pracují stejně jako válečky s lisovanými kladičkami. Rovněž udržují pás čistý a vycentrovaný. Spirálová tyč je přivařena na levém a pravém konci přímo k plášti. Čištění pásu je prováděno pomocí principu Archimedova šroubu, kdy se váleček otáčí a materiál je odhazován do stran. Spirála rovněž svým pohybem udržuje pás vystředěný.
Vyztužené válečky (vedení pásu)
Vodicí kladičky jsou dodávány v řadách GAMMA, DELTA, SIGMA a OMEGA. Obecně se používají pro vedení pásu, dále jako zajišťovací válečky dopravníku, pro konzoly a prvky dvouválečkových stanic.
Dvouválečkové stanice dopravníku
Dvouválečkové stanice zajišťují horní dráhu pásu dopravníku. Tyto stanice jsou vyráběny s použitím držáků řady 800 a 400, které jsou profilované, extrémně pevné a funkční. Držáky jsou vyrobeny z oceli lisované za studena do profilu, aby nedocházelo k zaklínění mezi rotační součásti válečku a jeho držák.
Tříválečkové stanice dopravníku
Tříválečkové stanice zajišťují horní dráhu pásu dopravníku. Tyto stanice jsou vyráběny s použitím držáků řady 700 a 500, které jsou profilované, extrémně pevné a funkční. Držáky jsou vyrobeny z oceli lisované za studena do profilu, aby nedocházelo k zaklínění mezi rotační součásti válečku a jeho držák.
Samostředicí ploché stanice
Samostředicí vratné stanice mají stejné charakteristiky jako jednoduché vratné stanice. Rovněž zajišťují mírný příčný sklon pásu a pomáhají udržet správnou vratnou dráhu pásu. Mohou být rovněž opatřeny bočními vodicími válečky pásu.
Samonosné skupiny
Samonosné skupiny s držákem dvou válečků pro horní chod pásu dopravníku. Tyto samonosné skupiny jsou vyrobeny se speciálně navrženými držáky, které zajišťují úhel válečků 20° nebo 25°. Jsou profilované, extrémně robustní, funkční a s perforovanými upevňovacími deskami.
Závěsné skupiny válečků
Závěsné skupiny válečků používají válečky řady Omega nesené na ocelových výkyvných konzolách, které jsou na obou stranách zavěšeny. Podle potřeby jsou dodávány různé verze zavěšení.
Stěrka pásu dopravníku
VYSOCE KVALITNÍ LIŠTY pro dlouhou trvanlivost a dokonalou údržbu pásu. MAXIMÁLNÍ ČISTICÍ SCHOPNOST Vysoká účinnost čištění i při přepravě pryskyřičnatých nebo lepkavých materiálů. ODOLNOST Díky přizpůsobivosti lišt vyrobených z extrémně tvrdé slitiny lze dosáhnout delší životnosti při menších nárocích na údržbu.