KLADKY PRO GRAVITAČNÍ A PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY
Váleček ALFA
Válečky ALFA jsou válečky pro přímé linky, pro malé zatížení v příznivých okolních podmínkách. Ocelový plášť se zkosenou čelní hranou bez hran usnadňuje vykládání materiálu do strany. Radiální ložiska jsou promazaná s kalenými a popuštěnými oběžnými drahami.
Váleček Beta s PVC pláštěm
Válečky BETA s PVC pláštěm jsou vhodné pro přímé válečkové dopravníky. Mají tichý, hladký chod, jsou velmi odolné proti korozi a působení chemických látek. Vhodné pro malá zatížení a provozní teploty nižší než 50 °C. Plášť, ložiska a vodicí lišty válečků jsou vyrobeny z termoplastu.
Váleček Beta s ocelovým pláštěm
Válečky BETA s ocelovým pláštěm jsou vhodné pro přímé válečkové dopravníky. Na rozdíl odválečků Beta s PVC pláštěm, si tyto válečky udržují značné zatížení při zvětšující se délce válečků. Vhodné pro malá zatížení, provozní teplota ovšem nesmí překročit 50 °C. Plášť je vyroben z oceli, ložiska a vodicí lišty jsou vyrobeny z termoplastu.
Váleček Beta3 s PVC pláštěm
Válečky BETA3 s PVC pláštěm jsou vhodné pro přímé válečkové dopravníky. Podobně jako válečky Beta s PVC pláštěm, zaručují mnohem větší zatížení. Plášť a ložiska jsou vyrobeny z termoplastu. Jsou použita zapouzdřená ložiska 6202 s celoživotní náplní maziva, chráněná trojitým labyrintem.
Váleček Beta3 s ocelovým pláštěm
Válečky BETA3 s ocelovým pláštěm jsou vhodné pro přímé válečkové dopravníky. Na rozdíl od válečků Beta3 s PVC pláštěm, si tyto válečky udržují značné zatížení při zvětšující se délce válečků. Plášť a ložiska jsou vyrobeny z oceli. Jsou použita zapouzdřená ložiska 6202 s celoživotní náplní maziva, chráněná trojitým labyrintem.
Váleček Gamma
Válečky GAMMA jsou vhodné pro přímé válečkové dopravníky se středním zatížením, a to i pro náročné prašné prostředí. Ocelový plášť se zkosenou čelní hranou bez hran usnadňuje dopravu materiálu do strany. Zapouzdřená ložiska 6202, 6203 a 6204 s celoživotní náplní maziva jsou chráněna labyrintovou krytkou proti prachu, vyrobenou z termoplastu nebo oceli.
Váleček Delta
Válečky DELTA jsou vhodné pro přímé válečkové dopravníky s vysokým zatížením, a to i pro náročné prašné prostředí. Zkosené okraje bez hran pro snazší vykládání materiálu do strany. Zapouzdřená ložiska 6202, 6203 a 6204 s celoživotní náplní maziva jsou chráněna labyrintovou krytkou proti prachu, vyrobenou z termoplastu nebo oceli.
Váleček Sigma
Válečky SIGMA jsou vhodné pro pásové dopravníky a dopravu materiálu při středním a velkém zatížení, a to i za nepříznivých okolních podmínek. Jednodílný plášť s přivařenou trubkou a uloženým ložiskem. Integrální ochrana ložisek je poskytována trojitým labyrintem, pryžovým antiabrazivním těsnicím kroužkem a přídavnou krycí mřížkou. Jsou použita zapouzdřená ložiska 6202 s celoživotní náplní maziva
SIGMA ROLLER
SIGMA rollers are suitable for belt conveyors and to trasnport medium and heavy loads, even in harsh environmental conditions. One piece casing, with welded tube and housed bearing. Integral bearing protection is given by triple labyrinth, anti-abrasive rubber lip ring, and additional screen guard. Pre-lubricated and sealed for life type 6202 bearings are used.
Váleček Omega
Válečky OMEGA jsou vhodné pro pásové dopravníky a dopravu materiálu při středním a velkém zatížení, a to i za nepříznivých okolních podmínek. Jednodílné pouzdro se svařovanou trubkou a vloženým ložiskem. Integrální ochrana ložisek je poskytována trojitým labyrintem, pryžovým antiabrazivním těsnicím kroužkem a přídavnou krycí mřížkou. Ložiska typu 6204, 6205 a 6206 jsou zapouzdřená a s celoživotní náplní maziva.
Konzolové válečky
Konzolové válečky jsou dostupné pro řady GAMMA, DELTA, SIGMA, OMEGA. Zpravidla se používají pro vedení pásu, pro zadržování materiálu u válečkových dopravníků, jako přepážky nebo součásti pro dvojité stanice.
Váleček Omicron
Válečky OMICRON jsou vhodné pro pásové dopravníky a přepravu korozivních materiálů v nepříznivých okolních podmínkách (solný průmysl, výroba průmyslových hnojiv). Plášť a ložiska jsou vyrobeny z termoplastu. Výztuhy pláště zaručují optimální zatížení. Integrální ochrana ložisek je poskytována trojitým labyrintem a přídavnou krycí mřížkou. Pro dosažení větší vnitřní odolnosti proti možné korozi nejsou žádné kovové části vystaveny vnějšímu prostředí. Ložiska typu 6202 a 6204 jsou zapouzdřená a s celoživotní náplní maziva.
Válečky se zádržnými přírubami
Zádržné příruby se používají u elektromotorem poháněných vložených válečků, aby byly přepravované balíky udržovány na trase dopravníku. Ocelový kotouč je přivařený na plášti válečku v požadované vzdálenosti.